Zoeken

Gevonden in Pagina's

Home

Kindcentrum de Linde staat met haar onderwijs en kinderopvang midden in de maatschappij. Met grote aandacht voor ICT en moderne vaardigheden leiden we onze kinderen op tot kritische en zelfstandige burgers...

https://delinde-skobos.nl/

Contact

Kindcentrum de Linde staat met haar onderwijs en kinderopvang midden in de maatschappij. Met grote aandacht voor ICT en moderne vaardigheden leiden we onze kinderen op tot kritische en zelfstandige burgers...

https://delinde-skobos.nl/contact/

Kindcentrum de Linde

Kindcentrum de Linde staat met haar onderwijs en kinderopvang midden in de maatschappij. Met grote aandacht voor ICT en moderne vaardigheden leiden we onze kinderen op tot kritische en zelfstandige burgers...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/

Nieuws

Na de herfstvakantie starten wij met peuterwerk!

https://delinde-skobos.nl/nieuws/

Ouders

Volgt uw kind opvang of onderwijs binnen ons Kindcentrum? Dan houden we u graag op de hoogte van alles wat er gebeurt...

https://delinde-skobos.nl/ouders/

Nieuwe ouders

De Linde is een kindentrum. Dat betekent dat we zowel kinderopvang als basisonderwijs aanbieden en dat deze worden aangestuurd vanuit dezelfde visie...

https://delinde-skobos.nl/nieuwe-ouders/

School App

Bij de Linde vinden wij communicatie met ouders belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van diverse (school)zaken, maken wij gebruik van de School App van Social Schools...

https://delinde-skobos.nl/school-app/

Missie en visie

De Linde is een kindcentrum. Dat betekent dat we een plek zijn waar zowel kinderopvang als basisonderwijs wordt aangeboden, op basis van dezelfde visie, regels en afspraken...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/missie-en-visie/

Onderwijs

Kindcentrum de Linde streeft naar een goede balans in kennis en vaardigheden op diverse gebieden. Denk hierbij aan de vakken als rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, maar ook aan creativiteit, wereldoriëntatie en samenwerken...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/onderwijs/

Werken met Snappet!

Vanaf groep 4 hebben alle kinderen hun eigen I-pad. Middels het programma Snappet! werken de kinderen aan hun rekendoelen.

https://delinde-skobos.nl/onze-school/werken-met-snappet/

Werken met Fides

Het aanleren van Sociale Vaardigheden en werken aan Sociaal-Emotionele ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/werken-met-fides/

Executieve Functies

In het onderwijs is er momenteel veel aandacht voor executieve functies. Dat is heel begrijpelijk, want executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van je hersenen...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/executieve-functies-op-de-linde/

Kindcentrumontwikkeling

Kindcentrum de Linde is één van de vijf kindcentra van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/kindcentrumontwikkeling/

Kwaliteit

Op de Linde werken we met een aantal vaste methodes. Wanneer we toetsen afnemen, gebruiken we de toetsen die horen bij deze methodes en die laten zien of de leerlingen de leerstof goed verwerken...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/kwaliteit/

Ondersteuning

Ieder kind heeft zijn eigen, unieke behoeften, kwaliteiten en talenten. De Linde wil die behoeften in kaart brengen en erop inspelen door de ondersteuning te geven die de leerling nodig heeft...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/ondersteuning/

Plusklas

Op iedere school zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/plusklas/

Nieuwkomersklas

Onze school heeft te maken met leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken. Dit zijn kinderen uit Oekraïne of kinderen van asielzoekers met een definitieve verblijfsvergunning, van arbeidsmigranten of expats...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/nieuwkomersklas/

Veiligheid

Veiligheid vinden we belangrijk bij de Linde, het is zelfs een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/veiligheid/

Team

Nieuwsgierig wie er allemaal bijdragen aan goed onderwijs en goede kinderopvang binnen ons Kindcentrum? Op de Linde hebben we een sterk team dat bestaat uit gedegen leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ondersteunend personeel, een managementteam en de schoolleiding...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/team/

Bestuur

De Linde valt als kindcentrum onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert...

https://delinde-skobos.nl/onze-school/bestuur/

Lindelied

Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 hebben we het nieuwe Lindelied mogen introduceren. Remko Kühne en Remon van Voorenberghe, muzikanten en tevens ouders van leerlingen op onze school hebben het lied samen met oud-leerkracht Lieke van de Laar, geschreven en gecomponeerd...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/lindelied/

Schooltijden

Op Kindcentrum de Linde zijn de schooltijden als volgt: Groep 1 Maandag 8.30 – 14...

https://delinde-skobos.nl/ouders/schooltijden/

Verjaardagen

Is er iemand jarig, dan is het tijd voor een feestje! Leerlingen mogen trakteren wanneer zij dat willen en doen dat binnen hun eigen groep...

https://delinde-skobos.nl/ouders/verjaardagen/

Kinderopvang

Binnen Kindcentrum de Linde bieden wij peuterwerk (inclusief VVE) en voor- en naschoolse opvang aan...

https://delinde-skobos.nl/ouders/kinderopvang/

Contact met ouders

Volgt uw kind opvang of onderwijs binnen Kindcentrum de Linde? Dan houden we u graag op de hoogte. Daarvoor gebruiken we de app Social Schools, deze website, Facebook en Instagram...

https://delinde-skobos.nl/ouders/contact-met-ouders/

Vakanties en vrije dagen

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar...

https://delinde-skobos.nl/ouders/vakanties-en-vrije-dagen/

Absentie en verlof

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat hij of zij naar school gaat wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zonder geldige reden weg mag blijven...

https://delinde-skobos.nl/ouders/ziekte-en-verzuim/

Opvoeding en gezondheid

Op de Linde werken we nauw samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JZG) van de GGD Brabant-Zuidoost...

https://delinde-skobos.nl/ouders/opvoeding-en-gezondheid/

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad (MR) van Kindcentrum de Linde behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het leerkrachtenteam...

https://delinde-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/

Ouderraad

De ouderraad (OR) van Kindcentrum De Linde bestaat in schooljaar 2022-2023 uit 11 ouders en 1 leerkracht...

https://delinde-skobos.nl/ouders/ouderraad/

Kindermeedenkraad

Kinderen zijn onze belangrijkste gesprekspartners, daarom praten we veel met ze. Ongeveer 4x  per jaar gaat de directeur van ons Kindcentrum in gesprek met de KinderMeedenkRaad (KMR)...

https://delinde-skobos.nl/ouders/kindermeedenkraad/

Klachtenregeling

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht...

https://delinde-skobos.nl/ouders/klachtenregeling/

Kennismaken en aanmelden

Als uw kind 4 jaar wordt, dan mag het naar school! Uw kind is van harte welkom op Kindcentrum de Linde...

https://delinde-skobos.nl/nieuwe-ouders/kennismaken/

Kwaliteit

Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk...

https://delinde-skobos.nl/nieuwe-ouders/kwaliteit/

Schooltijden

Op Kindcentrum de Linde zijn de schooltijden als volgt: Groep 1 Maandag 8.30 – 14...

https://delinde-skobos.nl/nieuwe-ouders/schooltijden/

Kinderopvang

Binnen Kindcentrum de Linde bieden wij peuterwerk (inclusief VVE) en voor- en naschoolse opvang aan...

https://delinde-skobos.nl/nieuwe-ouders/kinderopvang/

Gevonden in nieuws

Missie en visie SKOBOS

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/missie-en-visie-skobos/

Projectmatig werken op de Linde

Vanaf deze week starten er weer verschillende projecten op De Linde. Dit gebeurt vanuit het ontwikkelingsgericht werken (OGO) bij de groepen 1/2 en 3 en vanuit het ontdekwerk in de groepen 4 tot en met 8...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/projectmatig-werken-op-de-linde/

Nieuwe PR-film SKOBOS

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/nieuwe-pr-film-skobos/

Streetwise

Vandaag stond in het teken van ANWB Streetwise, een praktische training in verkeersvaardigheid voor kinderen op de basisschool...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/streetwise/

Beweegtips van juf Reggy

Wat ontzettend fijn dat iedereen vandaag het materiaal voor het onderwijs op afstand heeft opgehaald...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/beweegtips-van-juf-reggy/

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/kindcentrumontwikkeling-doe-je-samen/

KMR 2020-2021

Afgelopen maandag heeft het eerste overleg van de nieuwe Kindermeedenkraad plaatsgevonden. Ook dit jaar werken we weer met een KMR omdat we het belangrijk vinden dat kinderen meedenken over keuzes die we in de school maken...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/kmr-2020-2021/

Afsluiting thema En toen? Ridders, jonkvrouwen en kastelen.

Deze week hebben we samen met de kleuters het thema: En toen? Ridders, jonkvrouwen en kastelen afgesloten...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/afsluiting-thema-en-toen-ridders-jonkvrouwen-en-kastelen/

Voorleeskampioen Luna

Elk jaar kunnen leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/voorleeskampioen-2021/

Troost kunstwerk

Troost-kunstwerk Gisteren vond de onthulling plaats van een erg bijzonder kunstwerk in de school. Fiene en Jans (gr...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/troost-kunstwerk/

Plaatsen bijenhotel op het schoolplein

De kinderen hebben een uitleg gekregen over het hotel en zij kunnen bloemenveldjes aanleggen met een meerjarig bijenmengsel...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/plaatsen-bijenhotel-op-het-schoolplein/

Extra hulp voor de klas

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/extra-hulp-voor-de-klas/

Tess nieuwe jeugdburgemeester

Wat zijn we trots op Tess uit groep 5/6. Samen met 12 andere kinderen uit onze gemeente, solliciteerde ze op de vacature van jeugdburgemeester van Oirschot...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/tess-nieuwe-jeugdburgemeester/

Afscheid groep 8

De laatste schoolweek van het schooljaar 2020/2021 is aangebroken. Traditoneel de week waarin groep 8 afscheid neemt van hun basisschoolperiode door het opvoeren van een eindmusical...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/afscheid-groep-8/

Samen spelen, samen ..........

De eerste schoolweek zit er al bijna op. Fijn om elkaar weer te zien, kennis te maken met elkaar en weer samen te werken en spelen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/samen-spelen-samen-/

Installatie nieuwe jeugdburgemeester

Tess nieuwe jeugdburgemeester De kinderen van groep 6/7 waren donderdag getuige van een bijzondere gebeurtenis...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/installatie-nieuwe-jeugdburgemeester/

Start Kinderboekenweek

Gisteren is in heel Nederland de 67e Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/start-kinderboekenweek/

Opening MakerSpace en BSO

Op vrijdag 5 november, de vrijdag in de eerste week na de herfstvakantie, gaan we onze nieuwe BSO MakerSpace officieel openen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/opening-makerspace-en-bso/

Herfstwandeling kleutergroepen

Spelen en leren in een betekenisvolle context vinden we erg belangrijk op ons Kindcentrum. Daarom gingen onze kleutergroepen op excursie naar het bos...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/herfstwandeling-kleutergroepen/

Bekijk onze BSO-MakerSpace!

Morgen is de feestelijke opening van de BSO-MakerSpace. Om iedereen alvast een indruk te geven van deze mooie ruimte en van de activiteiten die de kinderen daar kunnen ondernemen, hebben we een filmpje gemaakt...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/bso-makerspace/

Burgemeesters openen de BSO-MakerSpace

Vrijdagmiddag was het dan zover. Onze nieuwe BSO-MakerSpace werd feestelijk geopend door burgemeester Judith Keijzers en jeugdburgemeester Tess van der Staak...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/burgemeesters-openen-de-bsomakerspace/

Sinterklaas op de Linde

Wat vinden we het fijn dat we vandaag (met wat aanpassingen hier en daar) Sinterklaas en zijn Pieten op onze school mogen ontvangen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/sinterklaas-op-de-linde21/

Kerstviering

Een week eerder dan gepland vierden we vandaag kerst op de Linde.  Wat fijn om toch nog in onze eigen groepen samen te genieten van de kerstsfeer...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/kerstviering/

Vacature zij-instromer

Doe je nu heel ander werk, maar droom je ervan om leerkracht te worden in het basisonderwijs? Je bent van harte welkom bij ons! Jaarlijks zijn wij op zoek naar een zij-instromer...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/vacature-zij-instromer/

Circus kleutergroepen

Onze kleutergroepen zijn gestart met een nieuw thema: Circus.  Onze thema's beginnen altijd met een aantal startactiviteiten om de kinderen nieuwsgierig te maken...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/circus-kleutergroepen/

Lettersoep

In groep 3 zijn bijna alle letters geleerd en dat is een feestje waard. Als voorbereiding op het letterfeest dat volgende week gehouden wordt, hebben de kinderen zelf heerlijke lettersoep gemaakt...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/lettersoep/

Muziekuitvoering

Gisteren was de afsluiting van het muziekproject in de groepen 3 en 4. Gedurende zes weken hebben Dieuwke en Yonca, studenten van de Academie voor Muziekeducatie, met de kinderen gewerkt aan een muziekuitvoering...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/muziekuitvoering/

Bezoek ons op de online banenmarkt van Hogeschool De Kempel

Hogeschool de Kempel organiseert woensdag 23 februari een online banenmarkt. Ben jij 3e of 4e jaars student? Wij gaan graag in gesprek met jou, beantwoorden al je vragen en vertellen je hoe leuk en uitdagend het is om bij ons stage te lopen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/bezoek-ons-op-de-online-banenmarkt-van-hogeschool-de-kempel/

Kijk mee op Kindcentrum De Linde

Deze week presenteren wij ons kindcentrum op verschillende communicatiekanalen onder het mom van ‘Neem een kijkje op De Linde’...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/kijk-mee-op-kindcentrum-de-linde-/

Werken vanuit 4 kernwaarden

Op Kindcentrum De Linde werken wij vanuit de vier kernwaarden die ons binden en richting geven aan ons handelen: Eigenheid, Vertrouwen, Eigenaarschap en Creativiteit...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/werken-vanuit-4-kernwaarden/

Vertrouwen is belangrijke kernwaarde

Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde op ons kindcentrum. We hebben vertrouwen in de potentie van ieder kind en we maken ons sterk om hier gebruik van te maken, zodat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/vertrouwen/

Je eigen leerproces

Op Kindcentrum De Linde hechten we veel waarde aan Eigenaarschap. Kinderen worden bij ons betrokken bij hun eigen leerproces...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/je-eigen-leerproces/

Creativiteit

Er is nooit één oplossing voor een vraagstuk. Er is niet één manier van leren. Op De Linde leren en ontdekken kinderen op hun eigen manier en kunnen zij hun eigen creativiteit gebruiken...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/creativiteit/

Thematiseren

Al onze groepen zijn volop aan de slag met het thematisch werken.  De groepen 1 t/m 3 gebruiken het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) als basis voor het thematiseren...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/thematiseren/

Peuterwerk: openingstijden verruimd én VVE-locatie

De openingstijden van peuterwerk hebben we verruimd. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen voortaan op maandag- en woensdagochtend van 08...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/peuterwerk-openingstijden-verruimd-n-vve-indicatie/

Schoolapp Social Schools in gebruik

Vanaf vandaag is de schoolapp Social Schools officieel in gebruik. Via deze app houden we onze ouders op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op ons Kindcentrum...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/schoolapp-social-schools-in-gebruik/

SKOBOS bestaat 25 jaar!

Het schooljaar 2022-2023 wordt een bijzonder jaar voor ons, want SKOBOS bestaat 25 jaar. SKOBOS is de stichting die verantwoordelijk is voor het primair onderwijs op vijf kindcentra in de gemeente Oirschot en De Linde is er daar één van...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/skobos-bestaat-25-jaar2/

Op de boerderij

De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 1 tot en met 3 en de peutergroep druk aan het werk geweest rondom het thema: Op de boerderij...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/op-de-boerderij/

Jubileum schoolreis Skobos

Het schooljaar 2022/2023 is het jubileum jaar van Skobos, het bestuur van de stichting waar ook onze school onder valt...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/jubileum-schoolreis-skobos/

We zijn weer begonnen

De eerste schoolweek is bijna achter de rug. Wat fijn om iedereen weer te mogen begroeten en te luisteren naar elkaars vakantieverhalen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/we-zijn-weer-begonnen/

Streetwise op de Linde

Elke twee jaar neemt onze school deel aan het programma Streetwise van de ANWB. Het programma bestaat uit 4 onderdelen die aansluiten bij de leeftijd van de leerlingen...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/streetwise-op-de-linde/

Kinderboekenweek 2023

Vandaag hebben we samen de kinderboekenweek feestelijk geopend met een boekenjacht door de wijk. De kinderboekenweek wordt gehouden van 4 t/m 15 oktober en heeft dit jaar als thema: Bij mij thuis!Tijdens deze 10 dagen staat het kinderboek centraal...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/kinderboekenweek-2023/

Het bewaarde land

Sinds vorig schooljaar doet groep 6 mee aan Het Bewaarde Land. Dit is een natuurbelevingsprogramma van het IVN...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/het-bewaarde-land/

Inspiratieavond Fides

Op de Linde werken we al bijna 10 jaar met de symbolen van Fides.  'Fides' betekent 'vertrouwen'...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/avond-fides/

Jubilea meester Frans en juffrouw Carolien

Vandaag vieren meester Frans en juffrouw Carolien dat zij respectievelijk 40 en 25 jaar in dienst zijn van Skobos en daarom werden zij vandaag door de hele school in het zonnetje gezet...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/jubilea-meester-frans-en-juffrouw-carolien/

Nieuw van onze BSO

De meivakantie zit er al weer op. Wat hebben we een gezellige vakantie gehad op de bso. Tussen de buien door zijn we volop buiten geweest...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/nieuw-van-onze-bso/

Vacature leerkracht flexpool 0,6 wtf

Voor de SKOBOS-flexpool zijn wij per 1 augustus 2024 op zoek naar een leerkracht.Wil jij dat jouw werk verfrissend blijft, hou je ervan dat je deze week niet weet op welke school en bij welke groep je volgende week aan de slag bent en bouw je graag jouw kennis en ervaring snel uit? Bij SKOBOS zijn we regelmatig op zoek naar een vervanger...

https://delinde-skobos.nl/nieuws/vacature-leerkracht-flexpool-06-wtf/

Gevonden in agenda

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8

https://delinde-skobos.nl/agenda/kennismaken21/

Opening Kinderboekenweek: Worden wat je wil.

https://delinde-skobos.nl/agenda/kbwk21/

Kindermeedenkraad (KMR)

https://delinde-skobos.nl/agenda/kmr/

Kindermeedenkraad (KMR)

https://delinde-skobos.nl/agenda/kmr3/

Kindermeedenkraad (KMR)

https://delinde-skobos.nl/agenda/kmr4/

Kindermeedenkraad (KMR)

https://delinde-skobos.nl/agenda/kmr5/

alle kinderen middag vrij i.v.m. kerstviering in de avond

https://delinde-skobos.nl/agenda/alle-kinderen-middag-vrij-ivm-kerstviering-in-de-avond/

Schoolreis alle kinderen Skobos i.v.m. 25 jarig jubileum

https://delinde-skobos.nl/agenda/schoolreis-alle-kinderen-skobos-ivm-25-jarig-jubileum/