Kwaliteit op de Linde

Zo volgen we de ontwikkeling

Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk. Daarbij gaan ze handelingsgericht en opbrengstgericht te werk en maken ze gebruik van het leerlingvolgsysteem ESIS. Daarin leggen we al de ontwikkelingen van onze kinderen vast. Meer over kwaliteit op Kindcentrum de Linde vindt u hier