Kindcentrumontwikkeling

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar

Kindcentrum de Linde is één van de vijf kindcentra van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op die manier kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen. De ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra.

Om te weten waar we staan in onze kindcentrumontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor. Compasnul13 heeft ons hierin begeleid. De kindcentrummonitor brengt de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in een kindcentrum in beeld op een vijfpuntschaal. Er wordt daarbij gekeken naar twaalf domeinen die een rol spelen in de kindcentrumontwikkeling.