Veiligheid op Kindcentrum de Linde

In en om de school

Veiligheid vinden we belangrijk bij de Linde, het is zelfs een voorwaarde om tot leren te komen. Wij voelen ons dan ook verantwoordelijk voor het creëren en behouden van een veilige sfeer bij ons op school. Naast het hebben van vertrouwenspersonen en een klachtenregeling betekent dit dat de Linde ook werkt aan een veilige (verkeers)situatie in en rondom de school. 

Verkeersveiligheid

De Linde heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dat houdt in dat we voldoen aan een aantal verkeersveiligheidscriteria die bijvoorbeeld betrekking hebben op de schoolomgeving en onze verkeerseducatie. Op de Linde werken we hieraan door verkeersles te geven, verkeersexamens af te nemen en de ANWB uit te nodigen voor schoolbrede verkeeractiviteiten. Ook hebben we regelmatig overleg met de gemeente en de politie over onze verkeersveiligheid.

Om de verkeersveiligheid op Kindcentrum de Linde te waarborgen hebben we een werkgroep opgericht. Daarin zitten drie ouders en een leerkracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie.