Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Voor als het nodig is

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht. Wanneer het voor u niet mogelijk is met hem of haar te praten of het gesprek met de leerkracht verloopt niet naar tevredenheid, neem dan contact op met Willem Leermakers, directeur van de Linde.

Vertrouwenspersoon en klachtenbehandeling

Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt u contact opnemen met Frans van de Wal, de interne vertrouwenspersoon op ons kindcentrum.

Kinderen, ouders of medewerkers kunnen bij meneer Frans terecht met (schoolgerelateerde) klachten of problemen. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Naast een luisterend oor biedt meneer Frans ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem. Hij geeft informatie over mogelijke vervolgstappen, kan eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en begeleidt de verdere procedure op school. 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wie de interne vertrouwenspersoon is en wat hij voor hen kan doen, brengt meneer Frans jaarlijks een bezoek aan alle klassen. Hij legt dan uit wat zijn taak is en hoe de kinderen hem kunnen bereiken.

Als er sprake is van pesten op school kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij het aanspreekpunt pesten. Op onze school is dat dezelfde persoon als de interne vertrouwenspersoon.

Coördinator sociale veiligheid

Naast de vertrouwenspersoon hebben we op de Linde ook een coördinator sociale veiligheid. Dat is Frans van de Wal. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt. Meer hierover kunt u lezen onder Veiligheid op deze website.