Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Voor als het nodig is

Heeft u vragen, kritische opmerkingen of klachten? Dan kunt u, als het gaat over uw kind of de situatie in de klas, daarvoor terecht bij de leerkracht. Is het voor u niet mogelijk om met de leerkracht over een kwestie te praten of loopt het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid? Dan kunt u in gesprek met de directeur. Die zal bemiddelen tussen u en de leerkracht en wanneer nodig een gesprek tussen u en de leerkracht leiden.

Vragen, kritische opmerkingen of klachten

Gaat uw vraag of kritische opmerking over algemene zaken die op de school betrekking hebben? Dan kunt u deze direct met de directeur bespreken. Lukt dat niet, dan kan de voorzitter van de medezeggenschapsraad of de ouderraad bemiddelen.

Is het, na bovenstaande procedure, nog niet naar wens opgelost? Dan kunt u uw klacht kwijt bij de voorzitter van SKOBOS of contact opnemen met een van de onafhankelijke vertrouwenspersonen:
Dhr. W. Van Nunen (diaken)         Tel: 0499-570260
Mevr. Vugts – Kuiper (huisarts)    Tel: 0499-323106

Tenslotte kunt u gebruik maken van de formele klachtenregeling voor het Katholiek Onderwijs:
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3925508 (van 09:00-12:00 uur)

Vertrouwenspersoon

Karlijn Versteden
Karlijn Versteden

Wanneer u of uw kind een klacht heeft die te maken heeft met machtsmisbruik dan kunt u daarvoor de interne vertrouwenspersoon van onze school benaderen. Die bespreekt welke stappen u kunt ondernemen en verwijst u, als dat nodig is, door naar een externe vertrouwenspersoon. Alle contactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze alleen met uw toestemming informatie mogen geven aan anderen.

De interne vertrouwenspersoon op de Linde is leerkracht Karlijn Versteden. U kunt haar benaderen op school of via haar email-adres.