Het bestuur van de Linde

Primair onderwijs bij SKOBOS

De Linde valt als kindcentrum onder SKOBOS, de stichting die vijf scholen in Oirschot en omgeving beheert. Als kindcentrum maken we onze eigen keuzes, maar dat doen we binnen de kaders die SKOBOS voor alle vijf haar scholen creëert. Om invulling te geven aan eenduidig beleid en heldere aansturing is SKOBOS ingericht met een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze hebben een directe lijn naar onze directeur, onze Medezeggenschapsraad en het hele team van de Linde. Lees meer over SKOBOS op de website.