Opvoeding en gezondheid

Op de Linde werken we nauw samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JZG) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. 

Gezondheidsonderzoek

Zit je kind in groep 2 of 7? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van je kind. Je kunt hierbij denken aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je die stellen.

Zorgteam

JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school, zij sluiten samen met Team Wijzer aan bij de zorgoverleggen van de school.
Bij hen kunnen we terecht met zorg- en ondersteuningsvragen over opgroeien, gezondheid en opvoeding.  

Om ouders en leerkrachten de kans te geven om gemakkelijk met deze organisaties in contact te komen, wordt er gewerkt met preventieteams.  De leden van het preventieteam zijn elke week aanwezig op ons Kindcentrum.  Het preventieteam op de Linde bestaat uit: jeugdverpleegkundige Fleur van Heeswijk van de GGD en jeugdhulpverlener Jolanda van Gils van Team Wijzer.  DesirĂ©e is op woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur beschikbaar om vragen te beantwoorden.  Jolanda van Gils is op donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur in ons gebouw te vinden. Beiden maken gebruik van een kantoor op de eerste verdieping. Zij staan klaar voor ouders, IB'ers, pedagogisch medewerkers of leerkrachten. Mocht u kleine of grote vragen hebben over de gezondheid en/of opvoeding van uw kind, loop dan gerust bij hen binnen.  Een afspraak maken is niet nodig. 

Extra informatie

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vind je op de website www.groeigids.nl. Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Jolanda van Gils, Team Wijzer
Jolanda van Gils, Team Wijzer
Fleur van Heeswijk, GGD
Fleur van Heeswijk, GGD