De KinderMeedenkRaad

Zeggenschap over je eigen ontwikkeling

Kinderen zijn onze belangrijkste gesprekspartners, daarom praten we veel met ze. Eén keer per maand gaat de directeur van ons Kindcentrum in gesprek met de KinderMeedenkRaad (KMR). Hierin zitten kinderen van groep 4 tot en met 8. In dit overleg maken zowel de kinderen als de directeur zaken bespreekbaar. Die kunnen gaan over hele praktische zaken, maar ook over onderwijsvernieuwingen. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de overlegmomenten en vertellen we u wat er besproken is.