De Linde en ouders

Van alles op de hoogte

Volgt uw kind opvang of onderwijs binnen ons Kindcentrum? Dan houden we u graag op de hoogte van alles wat er gebeurt. Zo kunnen we samen de ontwikkeling van de kinderen volgen en daarop inspelen.

Deze website is samen met de wekelijkse digitale nieuwsbrief een van onze belangrijkste communicatiekanalen. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over activiteiten, de medezeggenschapsraad, vakantiedagen en vertrouwenspersonen. Kunt u niet de informatie vinden die u zoekt? Vraag er dan op school naar. Of neem contact op via delinde@skobos.nl of bel 0499-550355.

‘Kinderen en ouders zijn voor ons belangrijke educatieve partners. Samen staan we sterk en komen we tot de beste keuzes