Executieve Functies

Leren om te leren

In het onderwijs is er momenteel veel aandacht voor executieve functies. Dat is heel begrijpelijk, want executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van je hersenen. Je hebt ze nodig om activiteiten goed uit te kunnen voeren.
Goede executieve functies zijn een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom zijn we op de Linde gestart met het trainen en inoefenen van deze functies.

We gebruiken daarvoor de Wijzer in Executieve functies (WIEF) van Zien in de klas. Op een speelse manier komen de kinderen in aanraking met de verschillende executieve functies.
Aan de hand van het besturen van een boot, met een bijbehorend verhaal, maken de kinderen kennis met de symbolen en taal die bij een executieve functie horen. Door het spelen van korte spelletjes, oefenen de kinderen met de verschillende functies. Door in alle groepen dezelfde taal te spreken en dezelfde symbolen te gebruiken, zorgen we ervoor dat de kinderen zich steeds bewuster worden van de verschillende functies. Zo leren zij wat hun sterke en minder sterke functies zijn en daarmee ook waar er voor hen nog leerpunten liggen.

Aan welke executieve functies werken we?

Inhibitie
Inhibitie is de rem op je gedrag. Door je rem te gebruiken leer je om eerst na te denken, je impulsen beter te beheersen en prikkels van buitenaf te remmen. Het lukt je om ergens je aandacht op te richten en dit ook langer vol te houden.
Als symbool is gekozen voor het anker. De steunzin voor de kinderen is:
Gooi je anker uit!

 

Het werkgeheugen
Het werkgeheugen helpt je om informatie beter vast te houden en te bewerken als je taken uit moet voeren. Het helpt je ook om wat je al eerder geleerd hebt aan bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en ervaringen toe te passen in nieuwe situaties.
Als symbool is gekozen voor de landkaart. De steunzin voor de kinderen is:
Zet het op je landkaart!

Planning en organisatie
Deze vaardigheden heb je nodig om een goed plan te maken en dit ook op de juiste manier daadwerkelijk uit te voeren. Het helpt je om vooraf na te denken over en je te houden aan je gemaakte plan van aanpak.
Als symbool is gekozen voor het kompas. De steunzin voor de kinderen is:
Vaar op je kompas!

Taakinitiatie
Deze vaardigheid helpt je om op tijd en op een efficiënte manier te met een taak te beginnen. Je moet de juiste voorbereidingen getroffen hebben om te kunnen starten. Wat heb je nodig, wat moet je doen en hoe ga je dat doen? Hier moet je zelfstandig over na kunnen denken, je moet initiatief tonen.
Als symbool is gekozen voor de schroef. De steunzin voor de kinderen is: Geef die schroef een zwengel!

Emotieregulatie
Deze vaardigheid helpt je om een goede manier om te gaan met je emoties zodat het je lukt om doelen te halen, taken af te maken en ze niet je gedrag te gaan laten beheersen. Emoties hoef je niet uit te schakelen maar je leert er op een goede manier mee om te gaan.
Als symbool is gekozen voor de toerenteller. De steunzin voor de kinderen is:
Let op je toerenteller!

Flexibiliteit
Deze vaardigheid helpt je om gemakkelijk om te gaan met veranderingen en aanpassingen die nodig zijn. Je leert je plannen bij te stellen en te schakelen tussen activiteiten en taken. Ook helpt het je om je gedrag en gedachten aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
Als symbool is gekozen voor het roer. De steunzin voor de kinderen is: Gooi je roer om!

Metacognitie en zelfmonitoring
Deze vaardigheden helpen je een stapje terug te doen en te kijken naar en te leren van je eigen handelen. Je evalueert wat je gedaan hebt en leert wat je in de toekomst beter of anders kunt doen maar ook wat succesvol was en je een volgende keer nog eens in kunt zetten.
Als symbool is gekozen voor de kapiteinspet. De steunzin voor kinderen is: Zet je (kapiteins)pet op!

Wilt u meer lezen of weten over de methode van ZIEN in de klas, neem dan eens een kijkje op https://zienindeklas.nl/documenten/
Onder het kopje Wijzer in Executieve Functies (WIEF) vindt u interessante zaken waar u thuis mee aan de slag kunt