Vakanties en vrije dagen op de Linde

Even vrij van school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Studiedag 17 september 2018
SKOBOS Studiedag 5 oktober 2018
Studiedag 10 oktober 2018
Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober 2018
Studiedag 6 november 2018
Studiedag 6 december 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Studiedag 28 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2 t/m 10 maart 2019
Studiedag 21 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019 vanaf 12.00 uur
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Studiemiddag 11 juni 2019
Zomervakantie 6 juli 2019 t/m 16 augustus 2019