Vakanties en vrije dagen op de Linde

Even vrij van school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Eerste schooldag 5 september 2022  
studiedag 4 oktober 2022  
SKOBOS Studiedag 5 oktober 2022  
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022  
Studiedag 6 december 2022  
Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 school uit om 12.00 uur
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 
Studiedag  9 februari 2023  
Carnavalsviering 17 februari 2023, school uit om 12.00 uur  
voorjaarsvakantie (Carnaval) 20 februari t/m 24 februari 2023  

Studiedag

27 maart 2023

 
Goede vrijdag 7 april 2023, school uit om 12.00 uur  
Tweede Paasdag 10 april 2023  
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023  
Hemelvaart do 18 en vrij 19 mei 2023  
Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Studiedagen

vrij 9 juni en ma 12 juni 2023

 
Start zomervakantie 14 juli 2023 om 12.00 uur  
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023