Vakanties en vrije dagen op de Linde

Even vrij van school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Eerste schooldag 24 augustus 2020  
SKOBOS Studiedag 9 oktober 2020  
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020  
Studiedag 5 november 2020  
Studiedag 7 december 2020  
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021  
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021  
Studiedag 24 februari 2021  
Goede vrijdag 2 april 2021 vanaf 12.00 uur  
Tweede Paasdag 5 april 2021  
Studiedag 13 april 2021  
Koningsdag 27 april 2021  
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021  
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021  
Studiedag 25 mei 2021  
Studiedag 9 juli 2021  
Start zomervakantie 23 juli 2021 om 12.00 uur  
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021