Vakanties en vrije dagen op de Linde

Even vrij van school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les en vakantie in ons onderwijsjaar. Ook proberen we zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen we het provinciaal advies waar dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Eerste schooldag

28 augustus 2023

 
studiedag 4 oktober 2023  
SKOBOS Studiedag 5 oktober 2023  
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023  
Studiedag 5 december 2023

Studiedag6 december 2023
Kerstvakantie vrijdag 22 december 2023 school uit om 12.00 uur
25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 
Carnavalsviering 9 februari 2024, school uit om 12.00 uur  
voorjaarsvakantie (Carnaval) 12 februari t/m 16 februari 2024  

Studiedag

19 februari 2024

 
Goede vrijdag 29 maart 2024, school uit om 12.00 uur  
Tweede Paasdag 1 april 2024  
Studiedag2 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024  
Hemelvaart do 9 en vrij 10 mei 2024  
Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Studiedagen

14 juni 2024

 
Start zomervakantie 5 juli 2024 om 12.00 uur  
Zomervakantie 7 juli t/m 16 augustus 2024