De ouderraad van de Linde

Samen kom je verder

De ouderraad (OR) helpt de school bij allerlei activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de sinterklaas- en kerstviering en het versieren van de school. In de ouderraad zitten naast ouders ook leerkrachten. De hele raad bestaat uit elf mensen en ze vergadert tien keer per jaar.

De OR coördineert ook de ouderhulp bij bijvoorbeeld uitstapjes en verkeersexamens. Ze werkt daarvoor met een uitvraaglijst ouderhulp. Via deze lijst kunt u als ouder aangeven voor welke activiteiten u beschikbaar bent. U ontvangt deze lijst digitaal, kunt deze thuis invullen en (digitaal) terugsturen. De OR verzamelt alle lijsten en speelt de gegevens door naar het leerkrachtenteam.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ieder jaar aan ouders een bijdrage om naast het normale onderwijsprogramma extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderraad werkt met een vast bedrag als bijdrage. Twee keer per jaar, aan het begin van het schooljaar en bij de openbare jaarvergadering van de ouderraad en de medezeggenschapsraad, kijkt de ouderraad of dit bedrag moet worden aangepast. Het bedrag wordt in twee keer afgeschreven en is inclusief het schoolreisje.

Wilt u meer informatie over de ouderraad, ouderhulp of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van de leden.