De ouderraad van de Linde

Samen kom je verder

De ouderraad (OR) helpt de school bij allerlei activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de sinterklaas- en kerstviering en het versieren van de school. In de ouderraad zitten naast ouders ook leerkrachten. De hele raad bestaat uit elf mensen en ze vergadert tien keer per jaar.

De OR coördineert ook de ouderhulp bij bijvoorbeeld uitstapjes en verkeersexamens.

Ouderbijdrage

linde OR 2019-2020
linde OR 2019-2020

De ouderraad vraagt ieder jaar aan ouders een bijdrage om naast het normale onderwijsprogramma extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderraad werkt met een vast bedrag als bijdrage. Twee keer per jaar, aan het begin van het schooljaar en bij de openbare jaarvergadering van de ouderraad en de medezeggenschapsraad, kijkt de ouderraad of dit bedrag moet worden aangepast. Het bedrag wordt in twee keer afgeschreven en is inclusief het schoolreisje.

Wilt u meer informatie over de ouderraad, ouderhulp of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van onderstaande leden. 

Danny Heessels (vader van Tijn, Moos en Juul) voorzitter
Marsja van de Burgt (moeder van Finn en Fay) vice voorzitter
Marloes Brands (moeder van Niek en Bente) penningmeester
Laura de Zeeuw (moeder van Puck en Juul) secretaris
Mirella van Haaren (moeder van Jip, Sil en Saar)
Linda Smits (moeder van Tjeu en Noor)
Conny Neggers (moeder van Guus)
Josca Verhoeven (moeder van Levie en Zeno)
Willem Aarts (vader van Joep en Pim)
Sandra Bullens (moeder van Vinn)
Chantal van Loon (moeder van Floor)