De ouderraad van de Linde

Samen kom je verder

De ouderraad (OR) van Kindcentrum De Linde bestaat in schooljaar 2022-2023 uit 11 ouders en 1 leerkracht. De leden van de OR ondersteunen de school bij het organiseren van leuke activiteiten voor alle kinderen van de school, zoals de sinterklaas- en kerstviering. De OR coördineert ook de ouderhulp bij bijvoorbeeld schoolreisjes en verkeersexamens.

Ouderbijdrage

Lin OR 22-23
Lin OR 22-23

Om de leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen, vraagt de OR jaarlijks aan ouders een bijdrage. Op die manier kan, naast het normale onderwijsprogramma, een mooi extra aanbod aan activiteiten geboden worden.

De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt momenteel €30,00 per schooljaar per kind.
Twee keer per jaar, aan het begin van het schooljaar en bij de openbare jaarvergadering van de ouderraad en de medezeggenschapsraad, bespreekt de OR of dit bedrag voldoet of eventueel aangepast kan worden. De bijdrage wordt gewoonlijk geïncasseerd in oktober van elk jaar.

Ouderbijdrage 2022-2023
Dit jaar bestaat SKOBOS 25 jaar en trakteert in haar jubileumjaar alle kinderen op een schoolreisje. Omdat SKOBOS trakteert, kan de vrijwillige ouderbijdrage van Kindcentrum De Linde dit jaar eenmalig verlaagd worden.

Voor schooljaar 2022-2023 geldt daarom dat de vrijwillige ouderbijdrage eenmalig verlaagd wordt naar €15,00 per kind; de incasso zal plaatsvinden in januari 2023.

Wilt u meer informatie over de ouderraad, ouderhulp of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van onderstaande leden.

Danny Heessels (vader van Tijn, Moos en Juul) voorzitter
Marsja van Bijsterveldt (moeder van Finn en Fay) vice voorzitter
Margot Smits (moeder van Siem en Saar) penningmeester
Sandra Bullens (moeder van Vinn en Liv) secretaris
Conny Neggers (moeder van Guus)
Josca Verhoeven (moeder van Levie en Zeno)
Willem Aarts (vader van Joep en Pim)
Chantal van Loon (moeder van Floor, Saar en Sjors)
Sabine van Overbeek (moeder van Flore, Suze en Mats)
Marieke van Gerven (moeder van Jan, Bas en Jet)
Bart van Genechten (vader van Mila )