De medezeggenschapsraad van de Linde

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) van Kindcentrum de Linde behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het leerkrachtenteam. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, het schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Weten wat er leeft

Linde MR 2022-2023
Linde MR 2022-2023

Om haar functie goed te vervullen is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad goed weet wat er speelt op school. Ook overlegt de medezeggenschapsraad regelmatig met de directie en de ouderraad van de Linde en plaatst zij van elke vergadering een verslag in de nieuwsbrief.

Onze MR bestaat uit zes leden: drie leerkrachten (Inge Dortmans, Germy Sinke en Wendy Spanjers) en drie ouders (Sanne Kleijn, Klaartje Koolen en Remko Kühne). 
Heeft u ideeën of opmerkingen die belangrijk zijn voor de MR? Neem dan contact op met de voorzitter (Sanne Kleijn)of één van de andere leden. Mailen kunt u naar: lin.mr@skobos.nl 

Vergaderdata 2022-2023

Maandag 26 september 2022
Dinsdag 15 november 2022
Donderdag 26 januari 2023
Maandag 20 maart 2023
Woensdag 24 mei 2023
Donderdag 6 juli 2023

De vergaderingen starten steeds om 19.00 uur.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR en de oudercommissie is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.