Communicatie en contact op de Linde

Iedereen op de hoogte

Volgt uw kind opvang of onderwijs binnen Kindcentrum de Linde? Dan houden we u graag op de hoogte. Daarvoor gebruiken we onze jaarplanning die u aan het begin van ieder jaar digitaal van ons krijgt, deze website, Facebook  en de nieuwsbrief die wekelijks verschijnt. In de digitale nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over praktische mededelingen, beleidsontwikkelingen, bovenschools nieuws, onderwijsvernieuwingen, en de verjaardagen van de kinderen.

Contactmomenten

Omdat het belangrijk is de ontwikkeling van uw kind met regelmaat met u te bespreken hebben we ieder jaar ook een aantal vaste contactmomenten:

 • De informatieavond
  Deze is aan het begin van het schooljaar. Hierin lichten we de speerpunten van de school toe en kunt u kennismaken met de leerkrachten.
 • Cyclus oudergesprekken
  In de tweede week van het schooljaar nodigen we ouders van kinderen met speciale behoeftes uit. Zo kunnen we snel met elkaar afstemmen en informatie uitwisselen.
  In de vijfde week van het schooljaar houden we kennismakingsgesprekken met als doel elkaar als ouders en leerkrachten te leren kennen en samen te bespreken hoe de start van een kind in het nieuwe schooljaar verlopen is. 
  In november houden we voortgangsgesprekken, de ontwikkeling van een kind, het welbevinden en de schoolprestaties worden tijdens dit gesprek besproken. 
  Na het eerste rapport (in februari of maart) houden we rapportgesprekken. Tijdens dit gesprek bespreken we het rapport en kijken we weer naar de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  In mei of juni volgen er facultatieve gesprekken, ouders en/of leerkrachten kunnen het initiatief nemen voor een aanvullend gesprek. 
 • Informatieavond voortgezet onderwijs
  In november houden we een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Voordat de Cito-toets in april wordt afgenomen wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de Linde haar advies voor het voortgezet onderwijs geeft.
  Wilt u zelf meer lezen over het voortgezet onderwijs, dan kunt u gebruik maken van de VO gids. Een papieren exemplaar is via de leerkrachten van groep 8 te verkrijgen. De digitale versie vindt u in de link onderaan deze pagina. 
 • Kindgesprekken
  In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een pilot met gesprekken waarin we de kinderen betrekken bij hun ontwikkeling. We houden u over deze ontwikkeling op de hoogte.

Voor ouders van nieuwe kinderen zijn er twee informatieavonden. Wilt u, als nieuwe ouders, daarnaast op een ander moment een kijkje komen nemen? U bent welkom, wij laten u graag zien hoe het leren en leven op Kindcentrum de Linde is.

Wilt u tussen deze momenten door contact opnemen met de leerkracht of pedagogisch medewerker, dan heeft deze na schooltijd ruimte voor een gesprek. Duurt het wat langer, dan kunt u altijd een afspraak met hen maken. Ook de schoolleiding of de intern begeleider kunt u altijd aanspreken, de deur staat altijd open.

De VO gids