Communicatie en contact op de Linde

Iedereen op de hoogte

Volgt uw kind opvang of onderwijs binnen Kindcentrum de Linde? Dan houden we u graag op de hoogte. Daarvoor gebruiken we de app Social Schools, deze website, Facebook en Instagram. Elke week worden er via Social Schools actuele nieuwsberichten van de school gedeeld. Daarnaast communiceren de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Social Schools met u over groepszaken en over uw kind. 

Contactmomenten

Omdat het belangrijk is de ontwikkeling van uw kind met regelmaat met u te bespreken hebben we ieder jaar ook een aantal vaste contactmomenten:

 • De informatieavond
  Deze is aan het begin van het schooljaar. Hierin lichten we de speerpunten van de school toe en kunt u kennismaken met de leerkrachten.
 • Cyclus oudergesprekken
  In de derde week van het schooljaar houden we kennismakingsgesprekken met als doel elkaar als ouders en leerkrachten te leren kennen, met elkaar af te stemmen en informatie uit te wisselen. Ook bespreken we hoe de start van een kind in het nieuwe schooljaar verlopen is. 
  In november of december houden we voortgangsgesprekken, de ontwikkeling van een kind, het welbevinden en de schoolprestaties worden tijdens dit gesprek besproken. 
  Na het eerste rapport (in februari of maart) houden we rapportgesprekken. Tijdens dit gesprek bespreken we het rapport en kijken we weer naar de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  In mei of juni volgen er facultatieve gesprekken, ouders en/of leerkrachten kunnen het initiatief nemen voor een aanvullend gesprek. 
 • Informatie voortgezet onderwijs
  Voordat de Cito-toets in april wordt afgenomen wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de Linde haar advies voor het voortgezet onderwijs geeft.
  Wilt u zelf meer lezen over het voortgezet onderwijs, dan kunt u gebruik maken van de VO gids. Een papieren exemplaar is via de leerkrachten van groep 8 te verkrijgen. De digitale versie vindt u in de link onderaan deze pagina. 
 • Informatiestromen 
  De schoolgids en overige relevante informatie is te vinden op deze website, informatie is ook te vinden via www.scholenopdekaart.nl 
  Onze nieuwsberichten ontvangt u via de schoolapp Social Schools.
 • School App van Social Schools
  Door het gebruik van deze schoolapp, laten we de communicatie tussen ouders en school zoveel mogelijk via één kanaal verlopen. Via de app, kunnen leerkrachten informatie eenvoudig met ouders delen, kunnen we veiliger communiceren en is de privacy van ouders en kind(eren) beter gewaarborgd. De app kan op een mobiele telefoon, tablet, laptop en desktop geïnstalleerd worden. Wanneer uw kind gestart is op onze school, krijgt u een koppelcode. Met deze code kunt u een account aanmaken en inloggen. Vervolgens bent u lid van de groep van uw kind(eren) en van de algemene schoolgroep. 

Wilt u, als nieuwe ouders, een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom, wij laten u graag zien hoe het leren en leven op Kindcentrum de Linde is.  

Wilt u tussen deze momenten door contact opnemen met de leerkracht of pedagogisch medewerker, dan heeft deze na schooltijd ruimte voor een gesprek. Duurt het wat langer, dan kunt u altijd een afspraak met hen maken. Ook de schoolleiding of de intern begeleider kunt u altijd aanspreken, de deur staat open.

De VO gids