Communicatie en contact op de Linde

Iedereen op de hoogte

Volgt uw kind opvang of onderwijs binnen Kindcentrum de Linde? Dan houden we u graag op de hoogte. Daarvoor gebruiken we onze jaarplanning die u aan het begin van ieder jaar digitaal van ons krijgt, deze website, Facebook en de nieuwsbrief die wekelijks verschijnt. In de digitale nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over praktische mededelingen, beleidsontwikkelingen, bovenschools nieuws, onderwijsvernieuwingen, en de verjaardagen van de kinderen.

Contactmomenten

Omdat het belangrijk is de ontwikkeling van uw kind met regelmaat met u te bespreken hebben we ieder jaar ook een aantal vaste contactmomenten:

 • De informatieavond
  Deze is aan het begin van het schooljaar. Hierin lichten we de speerpunten van de school toe en kunt u kennismaken met de leerkrachten.
 • Kindbespreking groep 1 en 2
  Zes weken nadat uw kind gestart is op school nodigen we u uit voor een gesprek met de leerkracht. Gedurende het jaar nodigen we u nog twee keer uit voor een gesprek.
 • Rapportavonden
  In januari en juni krijgen de leerlingen een rapport, maar we nodigen u vier keer per jaar uit voor een oudergesprek: in oktober, in januari,  april en juni. De oudergesprekken in april en juni zijn facultatief.
 • Informatieavond voortgezet onderwijs
  Na het eerste rapportgesprek in groep 8 houden we een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Voordat de Cito-toets in april wordt afgenomen wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin de Linde haar advies voor het voortgezet onderwijs geeft.
 • Kindgesprekken
  In het schooljaar 2016-2017 starten we met een pilot met gesprekken waarin we de kinderen betrekken bij hun ontwikkeling. We houden u over deze ontwikkeling op de hoogte.

Voor ouders van nieuwe kinderen is er een informatieavond en open dag waarop zij kennis kunnen maken met de dagelijkse onderwijs- en kinderopvangpraktijk op Kindcentrum de Linde. Deze zijn in dezelfde week, in maart. Wilt u, als nieuwe ouders, op een ander moment een kijkje komen nemen? U bent welkom, wij laten u graag zien hoe het leren en leven op Kindcentrum de Linde is.

Wilt u tussen deze momenten door contact opnemen met de leerkracht of pedagogisch medewerker, dan heeft deze na schooltijd ruimte voor een gesprek. Duurt het wat langer, dan kunt u altijd een afspraak met hen maken. Ook de schoolleiding of de intern begeleider kunt u altijd aanspreken, de deur staat altijd open.