Kindcentrum de Linde

Ontwikkelen in verbondenheid

Kindcentrum de Linde staat met haar onderwijs en kinderopvang midden in de maatschappij. Met grote aandacht voor ICT en moderne vaardigheden leiden we onze kinderen op tot kritische en zelfstandige burgers. Door met elkaar te werken aan kennis, specifieke vaardigheden, resultaten én het welbevinden en zelfvertrouwen geven we leerlingen datgene mee wat ze nodig hebben.