Ontdekwerk

Ontwikkelen in verbondenheid

In de jaren dat kinderen op onze school zitten, willen wij ze in hun kracht zetten. Dat dragen wij uit met de volgende vier kernwaarden:

  • Eigenheid
  • Eigenaarschap
  • Creativiteit
  • Vertrouwen 

Ontdekwerk: verbinding tussen kennis en vaardigheden

Elk kind is uniek en daarom leert elk kind op een andere manier. Met ons onderwijs willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van onze leerlingen. Daarom kiezen wij voor Ontdekwerk, een veelzijdige manier van lesgeven waarbij onze kernwaarden centraal staan. Ontdekwerk begint altijd met een introductie met daarin een vraagstuk. Het doel is kinderen aan het begin meteen te enthousiasmeren en uit te dagen voor het nieuwe thema. Na de introductie volgt een kennisoverdracht door experts. Dit kunnen leerkrachten zijn, maar ook professionals van buiten de school. Ook kan het zijn dat we naar een andere locatie gaan. Groepsgewijs werken de leerlingen naar een eindproduct, waarbij ze hun eigen creativiteit en werkvormen kunnen gebruiken. Hierbij is altijd aandacht voor individuele processen. De leerkracht heeft een stimulerende, motiverende en coachende rol, zodat het eigenaarschap bij de leerlingen blijft. Zowel tussentijds als na afloop is er ruimte voor evaluatie. Een voorbeeld van Ontdekwerk is het opzetten van een restaurant. De kinderen van groep 8 bedenken o.a. zelf een origineel menu, zorgen voor financiele middelen, doen inkopen, regelen een locatie en bereiden een diner. Andere voorbeelden zijn het opzetten van een reisbureau door groep 6 en het houden van een interview met een boer door groep 4.